ژوئن 22, 2009

جناب آقای موسوی

لطفا خفه شو و بیانیه صادر نکن مردم برای تو به خیبانها نمی آیند تو همان کفتاری هستی که در زمان نخست وزیری ات چندین هزار نفر از فرزندان ایران را به خاک و خون کشیدید و تو کفتار دم نزدی . تو همان آدمی هستی که در زمان قدرتت زنان را به منکرات می بردید و آنها را فاحشه می خواندید و تعهد می گرفتید که دیگر فاحشه نباشند و چادر سر کنند . ای کفتارها شما همگی حرامزاده هستید لطف نمایید قرآن کثیف و نجس خود را همراه با الله وحشی برداشته و گورتان را گم کنید .

Advertisements

ژوئن 21, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=BPVvMC-6NyE&feature=channel_page

لطفا این ویدئو را برای دیگران هم ارسال کنید تا همه ببینند که این دست پروردگان محمد وحشی و حسن و حسین زنباز چگونه سینه عاشقان را می درند .

قرآن ای نجاست نامه روزی خواهد رسید که هر ایرانی به خاطر پرپرشدن این عاشقان تو را آتش می زند

محمد ای افعی زاده – ای حرام زاده از زمانی که پا به عرصه هستی گذاشتی آبادی و فرهنگ را به نیستی کشاندی

تو از ابتدا فقط کشتی و به اسارت بردی

ای علی قاتل ای حسین کفتار در آرزوی روزی هستیم که حتی نشانه های شما را هم محو کنیم

ای کسی که گلوی خواهر من را دریدی منتظر باش که گلوی خودت و عزیزانت دریده شود

ای کفتارهای آخوند گمان نکنید که شما فرار می کنید و همه چیز پایان می پذیرد وهر کدام با ثروت مردم ایران در گوشه و کنار دنیا با خوشی زندگی خواهید کرد این گمان باطل است ما نسل سوخته اجازه نمی دهیم که آب خوش از گلوی شما و فرزندانتان پایین برود . ما به امید این روزها زند ه ایم .

ما به امید  سوزاندن قرآنها زنده هستیم

ما به امید سوزاندن امام زاده ها زنده هستیم

ما به امید سوزاندن الله زنده هستیم

این را بدانید که زیر سنگ هم که بروید شما را خواهیم یافت


ژوئن 20, 2009

ای بسیجی  – سپاهی – اطلاعاتی و هر کفتار دیگری که گل های ایران را پرپر می کنی این را بدان که روزی محاکمه خواهی شد .

لعنت بر شما و بر کسی که مجوز این کار را قرنهاست که صادر کرده است .

ای کفتارها روزی به دست شیران خواهید افتاد .


ژوئن 19, 2009

هموطنان دلیر ایران

با ردیگر فریب نخورید این اهریمنان در پی ربودن صدای آزادی شما هستند  شما با شعارها و نمادهای خود مجوز سرکوبی و کشتار خود را به کفتارهای اسلامی می دهید . به این دلیل که شما با شعارهای خود را مخالف رژیم نشان می دهید اما هنوز هم شعارهای تازی را فریاد می زنیدو این شعارها یعنی اسلام را قبول دارید و از نظر اسلام و مجازات اسلامی و قوانین کشور شما محارب با الله هستید و کشتن شما نه تنها واجب است بلکه هر کس هم که بیشتر از شما بکشد بیشتر ثواب می برد . تا کی می خواهیم با این دین منحوس بازی کنیم بیایید کار را تمام کنیم و همگی یکصدا فریاد بزنیم.

مرگ بر حکومت اسلامی

مرگ بر عقیده اسلامی

این اهریمنان ا ز کار خود هراسی ندارند برای اینکه مقتدایشان یعنی محمد راهزن و وحشی و امامان منحوس و زن باز  هم دقیقا  اینگونه عملمی کردند .


ژوئن 18, 2009

img-1218560862

نابود باد  این دینی که از ابتدای ظهورش فرزندان ایران را کشت

ایران زمین امروز شاهد خروش کاویان است خروش مردان ایران زمین چنان ترسی بر دل اهریمنان انداخته که با تمام توانشان اقدام به نابودی جوانان نموده اند در صف  تظاهرکنندگان مردانی دیده می شوند که فرزندان نیک ایران هستند  زنانی که شهامتشان درس بزرگی برای مردان است  . خاک خسته ایران بار دیگر شاهد خشم پارسیان است و همچنین شاهد خیانت خیانت کاران است . هموطنان در این تظاهرات ها از گرگانی که با لباس دولتی به شما یورش می آورند نهراسید بلکه از گرگان در پوست میش بین خودتان بترسید . کسانی بین شما هستند که شرایط را فراهم دیده اند و در پی سواستفاده به نفع خود هستند تا صدای آزادی شما را به نفع خود بربایند . امروز خطرناک ترین نقطه تاریخ ایران است . یقین داشته باشید که در صورت شکست این رژیم قدرتهای اهریمنی بزرگتری به ایران یورش خواهند آورد و اینبار ایرا را بطور کامل نابود خواهند ساخت بنابراین مهمترین چیزی که مردم ایران امروز لازم دارند یک رهبر وطن پرست ضد تازی است که در صورت نابودی جمهوری اسلامی بتواند کشور را در دست بگیرد .  چراکه امروز قدرتهای بزرگی در کمین ایران نشسته اند . به  نظر من ایران امروز به کوروش صفتی احتیاج دارد چراکه ایران شاهد افشین های بسیار بسیار زیادی است . رهبری که اولین فکرش بردن ایران و ایرانی به اوج باشد و با تمام توانش این دین تازی و تمام نشانه هایش را نابود سازد . که البته این رهبر برای پیشبرد اهدافش نیاز به مردمی روشنفکر دارد . بهانه اعتراض مردم پرچم سبز و شعارهای منحوس تازی شده است دوستان باور کنید که استعمار با استفاده از این شعارها و نمادها درون ملتی نفوذ می نماید . چراکه نفوذ از طریق یک شخص یا اشخاص تاریخ مصرف دارد اما عقاید مردم تاریخ مصرف ندارد و می تواند انقلاب پارسیان را بارها و بارها با الله اکبر و یا حسین برباید . ای شیرزن زیبای ایرانی ای شیرمرد بی همتای ایرانی یقین داشته باشید که این شعارها و نمادها هرچند که بهانه باشند ایران را نابود خواهد کرد . بیایید اشتباهات نیکانمان را تکرار نکنیم  آنها هم   با دست کم گرفتن تاثیر این نمادها کشور را بدست تازیان سپردند  اگراندکی با خودمان فکر کنیم و تاریخ را مرور کنیم ایران را همواره صحنه انقلاب مردم و آزادیخواهی مردم ایران زمین می بینیم ولی مشکل چه چیزی بوده است که استعمار همواره به درون ما رخنه نموده است شک نکنید که مهمترین دلیلش عقاید ما بوده است .


ژوئن 15, 2009

پرچم ما

02_Ensign


ژوئن 15, 2009

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر احمدی نژاد

مرگ بر موسوی

و مرگ بر تمامی تازی پرستان حرامزاده

نابود باد اسلام


ما شعار نمی دهیم  ما عمل می کنیم   اسلام را نابود خواهیم  کرد

سوگند یاد می کنیم